Wrilab2: Domů

Vítejte

Motivace pro vznik Wrilab2 vychází z přesvědčení, že země zahrnuté do našeho projektu, a sice Rakousko, Itálie, Česká republika, Německo a Slovinsko patří mezi země, jež po dlouhou dobu rozvíjejí úzkou kulturní i ekonomickou spolupráci. Po vzniku Evropské unie  tyto snahy ještě zesílily.

Skutečnost, že vzájemné poznávání a spolupráce mají pozitivní vliv jak na rozvoj jednotlivých zemí, tak i celého regionu, je obecně známá. Jsme přesvědčeni, že výuka jazyků může přispět k posílení vzájemné spolupráce mezi našimi zeměmi. Pro dosažení tohoto cíle musíme však podporovat vznik učebních pomůcek, rozvíjet metody a činnosti, které umožní studentům dosáhnout vyšší jazykové kompetence než jsou základní jazykové znalosti pro praktické užití, a tak lépe porozumět  sociálním a kulturním aspektům jazyků sousedních zemí. Z tohoto hlediska je výuka písemného projevu v cizím nebo druhém jazyku (L2) jak na osobní, tak i profesionální úrovni nanejvýš důležitá a napomáhá zvyšování úrovně povědomí o vzájemných kulturních vztazích. Vzhledem k tomu, že písemný projev ve druhém jazyce má pro vzdělávání nezanedbatelný význam, rozhodli jsme se spojit  a vytvořit virtuální laboratoř věnovanou psaní v češtině, němčině, italštině a slovinštině jako druhém jazyku.


Partneři