Abstrakt Brno – Masarykova

Abstrakt článku o projektu WRILAB2, který byl prezentován na mezinárodní konferenci Klíč k češtině jako cizímu jazyku, 9.-10.9. 2015, Brno – Masarykova univerzita, Centrum jazykového vzdělávání MU, Česká republika

Continue Reading →